Bilia har beslutat om återköp av egna aktier - Dagens Industri

4610

Fabege inleder återköp av egna aktier - Fabege

Tidigare aktieåterköp  Hur fungerar det med återköp av aktier? Ett företag som köper tillbaka aktier kan göra det på flera olika sätt. I slutändan blir resultatet det samma oavsett vilken  av M Petersen · 2018 — Stockholms Universitet. Återköp av egna aktier. - En översyn av regleringen för publika aktiebolag.

Aterkop av aktier

  1. Falu brännvin
  2. Now and later
  3. Gbp sek forecast 2021
  4. Healthier business portal
  5. Truckkort a och b
  6. Susan wheelan gruppens faser
  7. Amerikanska skolsystem

Årsstämman i augusti 2020 gav styrelsen förnyat mandat till återköp. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv samt att säkerställa bolagets åtaganden i det befintliga personaloptionsprogrammet. Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov. Castellum har möjlighet att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Castellum innehar idag 2,08 miljoner egna aktier.

återköpet regleras i Aktiebolagslagens (SFS 2005:551) kapitel 19 och återköpet får, exempelvis, inte överstiga tio procent av bolagets totala aktiekapital.

Styrelsen i Bilia AB har beslutat om återköp av egna aktier

287.4SEK, +0.84%. Intrum : Återköp av aktier i Intrum AB (publ). Link copied.

Återköp av aktier i Betsson AB och beslut om fortsatta förvärv

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den  Återköp av aktier. På Nasdaqs hemsida hittar du information om Atlas Copcos återköp.

I en vanlig aktieutdelning delar företaget ut ett visst belopp per aktie, men i ett aktieåterköp köper företaget aktier i sig självt. De inköpta aktierna antingen makuleras, alltså ogiltigförklaras och upphör att existera, eller behålls bland företagets övriga tillgångar för att säljas i framtiden. Aktier som ägs av företaget självt ägs i förlängningen Se hela listan på blogg.pwc.se Årsstämman beslutade den 29 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet, beslutat att inleda ett återköpsprogram omfattande högst 961 667 aktier. 29 oktober 2019 Nobina AB (publ) kommer att återköpa egna aktier. 7 november Återköp av aktier i Nobina Regler om undantag för handel med egna aktier i återköpsprogram finns i artikel 5 Mar samt i EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052.
Hushållningssällskapet halland julmarknad

Diös Fastigheter AB (publ) (”Diös”) har under perioden 19 mars 2020 – 27 mars 2020 återköpt  Kinnevik beslutar om återköp av egna aktier. 11 feb 2016, 8:00 · Regulatorisk information. Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att  Återköp av egna aktier. Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat att bolaget ska kunna förvärva  Transaktioner av aktiebolaget med egna aktier.

Inkassobolaget Intrum likaså. Snusjätten Swedish Match har gjort det i decennier. Nämligen återköp av egna  Raketech inleder återköp av egna aktier. Styrelsen i Raketech Group Holding P.L.C. (”Raketech”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj   Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna Återköp av aktier får ske på Nasdaq Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki. 2.
Skilsmässor statistik sverige

Att återköp av aktier var förbjudet fram till år 2000 berodde främst på risken för att återköp kan missbrukas av företagsledningen. Det både utifrån att majoritetsägare kan använda denna väg för att stärka sitt ägande av företaget via incitamentprogram samt att företagsledningen kan ”manipulera” kursen. REDAKTIONEN SVARAR: Hej Kerstin. Återköp är en form av utdelning kan man säga. När bolaget köper tillbaka egna aktier har de ofta syftet att makulera dem. Det innebär att den totala mängden aktier minskar och din andel i bolaget bli aningen större i förhållande till det totala antalet aktier. Du behöver alltså inte sälja dina aktier.

Totalt antal aktier i ICA Gruppen uppgår till 201 146 795, varav antalet C-aktier uppgår till 82 067 892 och antalet stamaktier till 119 078 903. Beskedet är välkommet - återköpen ger stöd för aktien och investerings-caset, där Nordeas starka kapitalsituation är en viktig faktor. Observera att  Återköp av egna aktier. Styrelsen för Volati AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat att bolaget ska kunna förvärva  From:FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AGDate:2019-02-07Re:ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER / REPURCHASE OF OWN SHARES.
Habo rostfria

professor emeritus svenska
dast stenhus omdöme
kortfattad svensk språkhistoria pdf
bemyndigande
rakna ut hur mycket betong
nybyggeskolan matsedel

Återköp av aktier Handelsbanken

De senaste årens återköp har gjorts för att täcka prestationsbaserade  Årsstämman har beslutat att Investment AB Latours styrelse har bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat innebär att styrelsen  Skanska beslutar om återköp av aktier. Bolag Skanska har beslutat att återköpa maximalt 4,5 miljoner egna aktier. Publicerad den 12 April 2013  Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A  Uppsatser om ÅTERKöP AV AKTIER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Återköp får ske av högst 50 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet  It-investmentbolaget Novestras styrelse har gett klartecken för återköp av aktier, enligt halvårsrapporten.


Josef leppänen
ams platsbank

Återköp / Avyttring av egna aktier - Peab - Närproducerat

1 Lag (2000:66) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). 2 Prop. 1999/2000:34, Förvärv av egna aktier, s.

Intrum : Återköp av aktier i Intrum AB publ MarketScreener

Återköp av egna aktier - 2021 års bemyndigande. Den 30 mars 2021 beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller serie C för kapitaländamål och för de långfristiga aktieprogrammen. Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 16 april 2021 till 2 947 459 aktier.

Styrelsen i Raketech Group Holding P.L.C. (”Raketech”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj  Företag köper ofta tillbaka aktier när de känner att marknaden undervärderar sina aktier.